Otizm

Otizm, yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık ve sınırlayıcı bir gelişimsel bozukluktur. Otizmin, beynin işleyişini etkileyen bir takım sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Otizmin başlıca belirtileri;

-Kişilere karşı belirgin bir ilgisizlik,

-Bağımsız olma hali,

-Toplumsal etkileşimin kurallarını anlamama,

-Yaşıtlarıyla etkileşim geliştirememe,

-Kısa süreli göz kontağı kurma veya göz kontağının olmaması,

-Dil gelişiminde belirgin gecikme olması veya hiç gelişmemiş olması,

-Ekolali (işitilen sesleri anlamsızca tekrarlama, taklit etme)

-Sözlü iletişimi başlatma ve sürdürmede belirgin bir bozulma,

-Yineleyici ve basmakalıp davranışları sayabiliriz.

 

Otizm, ülkemizde giderek artan oranda görülmektedir. Otizmin bugün için kabul edilen en önemli tedavisi, erken yaşta başlamış, uzmanlar tarafından koordine edilen yoğunlaştırılmış ve bireyselleştirilmiş özel eğitimdir.