Mental retardasyon

Zihinsel Gerilik (Mental Retardasyon)bireyin zihinsel becerilerinin yaş ortalamasının altında olması ve buna bağlı olarak standart eğitimsel amaçları beklentilerin altında karşılama konusunda sıkıntı yaşaması durumudur. Dikkat, akıl yürütme, hafıza, muhakeme, algı, ve problem çözme becerilerinde yaşıtlarıyla eşgüdüm içinde bir performans sergilemekte zorlanırlar. Yapılan özel eğitim ve psiko-sosyal çalışmalar ile kendi performanslarının en üst düzeye çıkarmaları mümkündür.

Özel eğitimin temel amacı bireyin zihinsel becerilerini desteklemek ve performansına bağlı olarak yaş ortalamasına yakın beceriler sergilemesi için çalışmalar yapmaktır. Zekâ geriliğinde müdahale ne kadar erken yapılırsa becerilerin gelişimi o kadar hızlı ve kalıcı olur. Bu sebeple erken dönemde ortaya çıkan tanılayıcı belirtiler doğru değerlendirilmelidir. Erken dönemde belirti vermiş bile olsa konunun önemsenmemesi sebebi ile zekâ geriliği tanısının en çok konulduğu dönem 9-12 yaşlarıdır. Bu yaşlardan sonra yapılacak çalışmalardan alınan performans/geribildirim, erken dönemde uygulanacak programdan alınacak performans/geribildirimden çok daha azdır.

Bu noktada zekâ geriliği tanısı almış bireylerle merkezimizde, uzman ve profesyonel bir ekiple yapılacak çalışmalarda önce zihinsel becerilerin değerlendirildiği bir performans çalışması yapılarak bireyin kendine özgü zihin profili çıkarılır. Bu profile göre bireyin güçlü olan ve gelişmesi gereken alanları belirlenir. Güçlü olduğu yanları kullanılarak gelişmesi gereken alanlarına yönelik özel eğitim programı hazırlanır. Okulda ve bireyin doğal ortamında yapılacak çalışmalar planlanır. Sosyal beceri ve aile eğitimi sürecin en önemli parçasıdır. Bu şekilde bireyin işlevde bulunma düzeyi arttırılarak sosyal yaşamın içerisinde yer alması hedeflenir.