Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi

Liderlik ve Etkin Yöneticilik Eğitiminin temel amacı; kendinize özgü liderlik tarzı oluşturmanızda ve bu tarzı etkin bir şekilde kullanmanızda yardımcı olacak yöneticilik yeterliliklerini kazanmanızdır. İşletme yönetiminin başarıya ulaşmasındaki en önemli etken şüphesiz liderliktir. Günümüzde yeni teknolojilerle değişimin çok hızlı olması, rekabetin artması gibi nedenlere bağlı olarak işletme ve kuruluşlarda liderlere olan ihtiyaç hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu eğitimin amacı; şirket yöneticilerine çağdaş yönetim tekniklerini ve etkin liderlik yaklaşımlarını göstererek sevk ve idare kabiliyetini geliştirmektir.