İletişim temelli duyusal entegrasyon

Duyusal entegrasyon vücudumuzdan ve çevreden aldığımız bilgi ve uyaranları organize etme ve geri dönüt sağlama işlemidir. Görevinin %80 i duyusal girdi almak ve organize etmek olan beyin (merkezi sinir sistemi) entegrasyon işlemini kendine bağlı duyular aracılığı ile gerçekleştirir. Tüm öğrenmelerimiz duyular aracılığı ile gerçekleşir. Birden fazla duyunun birlikteliğinde gerçekleşen öğrenmeler daha kalıcı ve etkili olmaktadır. Buna bağlı olarak bireyin günlük yaşamını uygun şekilde sürdürebilmesi için duyularından aldığı bilgiyi organize edememesi ve gerektiği gibi kullanamaması durumuna duyusal entegrasyon problemi denilmektedir.

Duyusal entegrasyon problemlerine yönelik çalışmalarımızda hedefimiz olumlu tecrübelerin öğrenmeyi kolaylaştırdığı bilgisinden yola çıkarak öncelikle bireyin her zaman mutlu, iletişime açık ve ortamdaki uyaranları rahatlıkla tolere edebilir halde olmasını sağlamaktır. Çalışma sırasında mutlu olan birey iletişimi sürdürür ve oyun sırasında öğrendiği bilgileri günlük yaşamına çok daha kolay ve kalıcı bir şekilde entegre eder. Birey dünyayı normale en yakın şekilde algıladığında öğrenmeyi gerçekleştirebilir. Dünyayı normale en yakın şekilde algılama da ancak etkileşim temelli duyusal entegrasyonla sağlanabilir.