Gecikmiş Konuşma

İletişim; duygu ve düşüncelerin, bilgilerin ve fikirlerin aktarımı sürecini tanımlayan genel bir terimdir. Bu süreç 3 temel adımdan oluşur; iletilmek istenilen mesajın çeşitli sembollerle (işaret, yazı, sözcük) kodlanması, kodun alıcıya bir kanal aracılığı ile aktarılması ve kodun alıcı tarafından çözülmesi. Bireylerin iletişiminden bahsettiğimiz zaman bu hem dili hem de konuşmayı içine alan bir alanı kapsar. İletişim becerisi/süreci zedelendiğinde bundan dil ve konuşma değil, anlama, okuma, yazma gibi becerilerde olumsuz etkilenir.

Dilin sözel olarak kodlanmasıyla konuşma/iletişim ortaya çıkar. Konuşmanın kodlama süreci, konuşma organlarının motor hareketlerine bağlıdır yani konuşma, seslerin dil, dudak ve ses telleri gibi konuşma organlarının devinimi ile üretilmesi sonucu oluşur. Kimi durumlarda bireyler dilin kurallarını bilmedikleri için konuşmada sıkıntı yaşayabilirler. Bazen dilin yapısal kurallarını bildikleri halde konuşma organlarının işlevsel yetersizliği sebebiyle konuşma problemi yaşayabilirler. Bazen de zihinsel gelişiminde problem olan bireylerde, gecikme, gelişimde yavaşlık ya da konuşmanın hiç başlamaması gibi problemler görülebilir.

Merkezimizde konuşma/iletişim bozukluğu alanında yaptığımız çalışmalarda; öncelikle bireyin ifade var olan ifade edici ve alıcı dil yaşını tespit etmek amacıyla EÇDE (Erken Çocukluk Dil Gelişim Envanteri) uygulanmaktadır. Daha sonra kronolojik yaşı ile varolan performans düzeyi arasındaki farklar belirlenmektedir. Ortaya çıkan fark bireyin özel eğitim programının temelini oluşturmaktadır. Bireye özel olarak geliştirilen programın hangi uzmanlarca ve hangi yöntemler kullanılarak yürütüleceği planlandıktan sonra bireysel çalışmalara başlanır. Ayrıca ETEÇOM (Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı) uygulanarak ve aileye rehberlik edilerek, bireyin doğal yaşam alanlarında iletişim becerilerini arttırmaya yönelik çalışmalar planlanmaktadır.