Disleksi

Disleksi; bireyin normal veya normalüstü zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma, matematik ve dil becerilerinde problem yaşamasına neden olan öğrenme bozukluğudur. Okuma güçlüğü (disleksi), yazma güçlüğü (disgrafi), aritmetik güçlüğü (diskalkuli) gibi özel alanları vardır.

Dislektik bireylerin aileleri ve öğretmenleri genellikle;

Çok zeki ama…..

-Okumayı öğrenemedi

-Harfleri okumakta ve yazmakta güçlük çekiyor

-Tahmin ederek okuyor

-Sesli okurken ritim ve tonlaması bozuk

-Okuduğunu anlamıyor

-Büyük-küçük harf ve hece bölme hataları yapıyor

-Yazısı okunaksız ve yavaş yazıyor

-Bazı harfleri/heceleri ters yazıyor

-Sayıları ters yazıyor

-İşlem yapmakta zorlanıyor

-Çarpım tablosunu ezberleyemedi gibi şikayetlerde bulunurlar. Dile getirilen bu problemlerin temelinde disleksiyi tanımlayan ayırt edici özellikler yer almaktadır.

 

Dislekside okumada yapılan hatalar şunlardır

 • Benzer harfleri karıştırma ( d-b-p, m-n, t-f , b-p, t-d, f-v)
 • Harf sırasını karıştırarak okuma (çok-koç , en-ne, ve-ev)
 • Harf atlama
 • Alfabeyi öğrenme güçlüğü
 • Sık kullanılmayan kelimeleri okuma güçlüğü
 • Okuma sırasında alttaki satıra geçme güçlüğü

 

Disgrafide yazmada yapılan hataları şunlardır

 • Harfleri karıştırma
 • Harf atlama
 • Yan yana gelen aynı iki sessiz harften birini atlama (gitti-giti, dükkan-dükan)
 • Harf ekleme
 • Hece tekrarı (şemsiye-şemsisiye)
 • Yer değiştirme (defter-detfer)

 

Diskalkulide aritmetik işlemlerde yapılan hatalar şunlardır

 • Rakamları ters yazma (3-6-9… gibi)
 • “6-9″,”3-8″,7-4″ gibi rakamları birbirinden ayırt etmede zorluk yaşama
 • Çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanma
 • Sağı solu ayırt etmekte zorlanma
 • Toplama ve çıkarma işaretini karıştırma
 • Çok basamaklı sayıları okuma ve yazmada zorlanma
 • Çarpma ve bölme gibi işlemlerde sayıları alt alta yazmada zorluk