CİNSEL TERAPİ VE DANIŞMANLIK

Cinsel terapi, cinsel sorunlar konusunda eğitim almış deneyimli psikiyatrist ve psikologlar tarafından cinsel sorunları olan birey ya da çiftlere uygulanan bir tür kognitif davranış tedavisidir.

Merkezimizde bireylerin; kültüre özgü değerler, kişilik özellikleri, yetiştirilme biçimleri ( kız- erkek oyunları), önceki cinsel deneyimler ve sorunlar, cinselliğe dair yanlış inanışlar, bilgi eksiklikleri, aile özellikleri gibi sebeplerden kaynaklı oluşan cinsel problemleri detaylı bir şekilde değerlendirilerek gizlilik ve danışan yararı en önde tutularak hizmet sunulmaktadır.

Cinsel sorunları olanlarda uygulanan ve etkili olduğu bilinen cinsel tedaviler aslında özel bir öğrenme biçimidir. Bu öğrenme sürecinde kişiye temel olarak şunlar öğretilir: Genel olarak psikoterapilerde ve özellikle de cinsel tedavilerde kişiye mahrem ve güvenli bir öğrenme ortamı oluşturulur.  Bu ortamda kişi kendi denetimi altında kendisini, kimliğini, bedenini,  ilişkisini keşfetmeye cesaretlendirilir. Cinsel iletişim ve yakınlığın arttırılmasına yönelik çiftlerin birlikte uygulayabilecekleri ev ödevleri verilir.