BİREYSEL TERAPİ VE DANIŞMANLIK

Merkezimizde sunulmakta olan bireysel psikoterapi ve danışmanlık; kişinin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevreyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim halinde olması ve kendini gerçekleştirmesi sürecinde psikolojik yardımı uzmanlar tarafından sunmayı amaçlamaktadır.

Bilişsel Yeniden Yapılandırma, Davranışçı Yaklaşım, Bilişsel Davranışçı Yaklaşım, Rol Yapma, Gevşeme Teknikleri, Çözüm Odaklı Yaklaşım gibi yöntemler yoluyla bireysel psikoterapi ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Bireysel Terapide çalışma alanlarımız,

  • Kaygı Bozuklukları
  • Yeme Bozuklukları
  • Depresyon
  • Takıntılı Davranışlar
  • Sosyal Beceri Kazandırma
  • Özgül Fobiler
  • Travma
  • Öfkeyle Başa Çıkma